Таблица с дължини и тегла на пъстърва

Таблица с дължини и тегла на пъстърва

Таблица с дължини и тегла на пъстърва Една от най-предпочитаните риби за спортен риболов е пъстървата. Всеки рибар е изключително горд при улов на пъстърва. Какво е теглото на пъстървата която сте уловили, може да определите приблизително по нейната дължина. Също така може да определите и теглото на пъстървата, която не сте уловили а само […]

Таблица с дължини и тегла на платика

Таблица с дължини и тегла на платика

Таблица с дължини и тегла на платика Дължина Тегло Дължина Тегло Дължина Тегло 5 cm 0,00 kg 36 cm 0,42 kg 50 cm 1,39 kg 10 cm 0,01 kg 38 cm 0,51 kg 52 cm 1,86 kg 15 cm 0,04 kg 40 cm 0,62 kg 54 cm 2,15 kg 20 cm 0,09 kg 42 cm […]

Успешен риболов на хищни риби

Успешен риболов на трофейни хищни риби, разкриваме тайната?

Стоите на брега на любимото си място за риболов и разцепвате водата с изкуствени примамки. Опитваш се да надхитриш всеки хищник в околността. Но все още без резултат! Опитвате се да извадите примамката близо до дъното, вертикално, близо до повърхността. Променяте цветовете, размерите и формите. Все още нищо! Тогава един рибар сяда до вас и закача една рибка на куката. Едва седнал на стола, водата се разпенва по повърхността! Удар!

Стандартен рибарски възел на кука с лопатка

Стандартен рибарски възел на кука с лопатка – най-лесният, изпитан и надежден рибаркски възел. Направете от 8 до 14 навивки на влакното върху стеблото на кукичката и възелът е готов. Това е изключително надежден рибарски възел и може да се използва и на кука с ухо.

Lovné míry vybraných druhů ryb

Nejmenší lovné míry v mimopstruhovém rybářském revíru jsou: bolen dravý (Aspius aspius)  –  40 cm, candát obecný (Stizostedion lucioperca)  –  45 cm, hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)  –  65 cm, jelec jesen (Leuciscus idus)  –  25 cm, jelec tloušť (Leuciscus cephalus)  –  25 cm, jeseter malý (Acipenser ruthenus)  –  30 cm, kapr obecný (Cyprinus carpio)  –  35 cm, lín obecný (Tinca tinca)  […]

Tabulka délek a vah – Amur bílý – Ctenopharyngodon idella – Бял амур

  Amur bílý – Ctenopharyngodon idella – Бял амур Délka Length Дължина Váha Weight Тегло Délka Length Дължина Váha Weight Тегло Délka Length Дължина Váha Weight Тегло 60 cm 2,90 kg 73 cm 5,60 kg 86 cm 8,60 kg 61 cm 3,10 kg 74 cm 5,80 kg 87 cm 8,90 kg 62 cm 3,30 kg […]

Tabulka délek a vah – Lipan podhorní – Thymallus thymallus – Липан

  Lipan podhorní – Thymallus thymallus – Липан Délka Length Дължина Váha Weight Тегло Délka Length Дължина Váha Weight Тегло Délka Length Дължина Váha Weight Тегло 27 cm 0,18 kg 35 cm 0,37 kg 43 cm 0,66 kg 28 cm 0,20 kg 36 cm 0,41 kg 44 cm 0,70 kg 29 cm 0,23 kg 37 […]

Tabulka délek a vah – Pstruh obecný potoční forma – Salmo trutta fario – Речна (балканска) пъстърва

Pstruh obecný potoční forma – Salmo trutta fario – Речна (балканска) пъстърва Délka Length Дължина Váha Weight Тегло Délka Length Дължина Váha Weight Тегло Délka Length Дължина Váha Weight Тегло 23 cm 0,13 kg 32 cm 0,31 kg 41 cm 0,61 kg 24 cm 0,14 kg 33 cm 0,34 kg 42 cm 0,65 kg 25 […]

Tabulka délek a vah – Candát obecný – Stizostedion lucioperca – Бяла риба (сулка)

  Candát obecný – Stizostedion lucioperca – Бяла риба (сулка) Délka Length Дължина Váha Weight Тегло Délka Length Дължина Váha Weight Тегло Délka Length Дължина Váha Weight Тегло 45 cm 0,87 kg 56 cm 1,76 kg 95 cm 9,40 kg 46 cm 0,93 kg 57 cm 1,87 kg 100 cm 11,20 kg 47 cm 1,01 […]