Esox Lucius

Щука

Картинка: Наименование: Щука Латински /английски / aнемски: Esox Lucius / Hecht / Pike Описание: Тялото е издължено, с широк гръб. Окраската е зелена със светли петна. Гръбната и аналниата перка са разположени назад. Главата е голяма, с широка уста, пълна със зъби. Люспите са сравнително малки, овални. Оцветяване: Гърбът е тъмен или светлокафявозелен, а коремът […]